Lao động nữ mang thai muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thực hiện thời gian báo trước như thế nào?

Bộ luật lao động có quy định thời hạn phải thông báo trước cho người sử dụng lao động khi người lao động muốn đơn […]

Xem thêm

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định như thế nào?

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được […]

Xem thêm

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được […]

Xem thêm

Có mấy loại hợp đồng lao động?

Hiện pháp luật lao động phân loại hợp đồng lao động gồm 2 loại: – Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là […]

Xem thêm

Thời gian thử việc được quy định như thế nào?

Thời gian thử việc tối đa được quy định như nào? Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất […]

Xem thêm

Những trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động

Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì? Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong […]

Xem thêm

Khi nào người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Trong thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều trường hợp người sử dụng lao động tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao […]

Xem thêm

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo những trường hợp sau đây: 1. Báo trước cho người sử […]

Xem thêm

Hậu quả pháp lý trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

Để hiểu được hậu quả pháp lý khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì cần phải […]

Xem thêm

Người lao động làm việc vào ban đêm được trả lương như thế nào?

Khoảng thời gian nào được coi là giờ làm việc ban đêm? Bộ luật lao động năm 2019 đã ấn định khoảng thời gian được […]

Xem thêm