Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần

Ngành nghề kinh doanh là một trong những phần bắt buộc phải có khi công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, ngoài các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký thì công ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần
                                                    Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Trình tự

Bước 1: Thông báo bằng văn bản tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty cổ phần có thay đổi phải thông báo bằng ván bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn nêu trên.

Thông báo thay đổi phải có đủ các giấy tờ sau (hồ sơ thay đổi):

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tài liệu khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông-Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướngdẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h – 11h30. Chiều từ 13h30 – 17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 4: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

 • Nộp giấy biên nhận.
 • Ký nhận kết quả: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua mạng thông qua Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Thành phần, số lượng hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (Theo mẫu).
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.
 • Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (đối vớingành nghề mà luật chuyên ngành yêu cầu).
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định).

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; Định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.