Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay, có rất nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập doanh nghiệp theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn bởi khả năng huy động vốn phục vụ cho việc phát triển kinh doanh lâu dài. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay đang là miếng đất màu mỡ để cho các doanh nghiệp phát triển. Bài viết sẽ giúp bạn có kiến thức về việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên

                                                         Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (TNHH 2 thành viên) trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Các thủ tục cần thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị những thông tin cơ bản để hoàn chỉnh nội dung hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

 • Danh sách các thành viên góp vốn (đảm bảo không thuộc các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp) tại điều 18 luật doanh nghiệp 2014
 • Đặt Tên doanh nghiệp (thực hiện theo Điều 39 luật doanh nghiệp, lưu ý: những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp)
 • Lựa chọn Ngành nghề kinh doanh: ngành nghề kinh doanh, đầu tư được áp theo mã ngành của hệ thống ngành nghề Việt Nam. Tùy ngành nghề hoạt động sẽ có những quy định về điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề và điều kiện về giấy phép con sau hoạt động.
 •  Lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính và phải đảm bảo: Trụ sở doanh nghiệp phải rõ ràng bao gồm các yếu tố số nhà, tên đường/ngõ/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã, thành phố, tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương. Có điện thoại, email. Và, cần lưu ý rằng trụ sở chính không được là chung cư, khu tập thể trừ khi tòa nhà được cấp phép xây dựng cho mục đích cho thuê làm văn phòng.
 • Xác định nguồn vốn doanh nghiệp: Nguồn vốn của doanh nghiệp không bị giới hạn về mức tối thiểu cũng như tối đa nên doanh nghiệp có thể tự đưa ra một mức vốn cụ thể

Bước 2: Hoàn tất Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên và nộp tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thông tin, Quý khách hàng có thể ủy quyền cho cá nhân chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 •  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chứcc) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bước 3. Thủ tục sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, những công ty TNHH 2 thành viên mới thành lập phải tiến hành đăng bố cáo thành lập công ty TNHH 2 thành viên trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Điều 33 Luật doanh nghiệp);
 • Mở tài khoản công ty tnhh 2 thành viên tại Ngân hàng thương mại và đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Mua chữ ký số cho doanh nghiệp và đăng ký kê khai thuế điện tử.
 • Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế.
 • Thực hiện các thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn.
 • Treo biển tại trụ sở của Công ty tnhh 2 thành viên;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tiếp đón cơ quan thuế xuống kiểm tra trụ sở.

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

 Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.