Điều kiện thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty của bạn là công ty nước ngoài, sau khi nghiên cứu thị trường bạn thấy cần thiết mở chi nhánh ở Việt Nam, bạn đang rất cần thông tin và điều kiện, quyền, nghĩa vụ của mình khi thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Hãy để Tư vấn Luật Sio hỗ trợ bạn.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
                                            Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Công ty nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam ta là thanh viên/được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận
 • Nếu Giấy đăng ký kinh doanh (giấy tờ có giá trị tương đương) có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ
 • Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đồng thời phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài
 • Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp
 • Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Xem thêm về: Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty gồm những gì?

Những quy định về quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh       

Các quyền của người đứng đầu chi nhánh 

Chi nhánh, người đứng đầu Chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau:

 • Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở Chi nhánh.
 • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Chi nhánh

 • Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam;
 • Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và của Chi nhánh theo pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền;
 • Ít nhất là 15 ngày trước khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, Chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật;
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 22 của Nghị định này, thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm về: Hồ sơ thay đổi tên công ty

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.