Điều kiện, trình tự giải thể công ty TNHH

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa. Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp về mặt pháp lý. Vậy làm thể nào để giải thể công ty TNHH?

Điều kiện, Trình tự giải thể công ty TNHH
                                                  Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Điều kiện giải thể công ty TNHH

  •  Công ty giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  •  Công ty giải thể theo quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  •  Công ty giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo: Điều kiện giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trách nhiệm khi Giải thể công ty TNHH

  1. Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ Giải thể công ty TNHH.
  2. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ Giải thể công ty TNHH đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.
  3. Trình tự các bước giải thể công ty TNHH

Các bước thực hiện

Bước 1. Tư vấn Giải thể công ty TNHH

-Tư vấn các Quy định của Pháp luật về Giải thể công ty TNHH;

-Tư vấn xử lý hàng tồn kho, xử lý tài sản, các khoản nợ phải trả (nếu có);

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ Giải thể công ty TNHH

-Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về Giải thể công ty TNHH;

Bước 3. Đăng Thông báo quyết định giải thể của công ty

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động trong doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

– Kiểm tra, soát xét báo cáo quyết toán thuế;

-Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

-Nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế;

-Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế:

-Nhận kết quả đóng mã số thuế của công ty từ cơ quan thuế;

Bước 5. Trả dấu công ty cho Cơ quan Công an

Trả dấu của công ty giải thể tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu;

Bước 6. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về Giải thể công ty TNHH

-Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

-Kiểm tra, theo dõi tiến trình Giải thể công ty TNHH; kịp thời thông báo cho khách hàng

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.