Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Tìm thông tin và hiểu rõ về loại hình doanh nghiệp bạn chọn để khởi nghiệp là một việc vô cùng quan trọng. Để giúp bạn chuẩn bị thật tốt hành trang trên con đường khởi tạo thương hiệu của loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật Sio Co., Ltd sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi ?

Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

                                                   Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác làm giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

– Doanh nghiệp tư nhân vẫn có Mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp và vẫn được quyền in và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo luật doanh nghiệp.

Xem thêm: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp tư nhân

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Chủ doanh nghiệp tư nhânlà nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
  4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên đây là những nội dung thông tin cơ bản về doanh nghiệp tư nhân để bạn cân nhắc xem loại hình doanh nghiệp này có phù hợp với mình hay không? Để thành lập doanh nghiệp tư nhân còn cần rất nhiều thông tin, hãy liên hệ với Luật Sio để được tư vấn những nội dung bạn cần.