Giải thể đơn vị kinh doanh

Sau khi thành lập và hoạt động, doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì bên cạnh lựa chọn giải pháp thủ tục tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thì có thể lựa chọn rút lui hẳn khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể đơn vị kinh doanh.

Giải thể đơn vị kinh doanh
                                                      Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Những điều cần biết khi giải thể đơn vị kinh doanh

Cơ sở pháp lý quy định về giải thể doanh nghiệp

Điều 208, Luật Doanh nghiệp 2020

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp nào?

 •  Giải thể đơn vị kinh doanh là việc thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt sự tồn tại của đơn vị kinh doanh.
 • Đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của đơn vị kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu đơn vị kinh doanh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động của đơn vị kinh doanh.

Tham khảo: Giải thể Công ty vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPDD;
 • Biên bản họp HĐTV (đối với công ty TNHH 2TV trở lên), Biên bản họp HĐQT (đối với công ty cổ phần) về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPDD;
 • Quyết định của HĐTV (đối với công ty TNHH 2TV trở lên), Quyết định của HĐQT (đối với công ty cổ phần), quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1TV), quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPDD;
 • Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động (do cơ quan thuế cấp);
 • Xác nhận việc hủy dấu của Chi nhánh/VPDD;
 • Biên bản về việc thanh lý hợp đồng lao động với lao động tại Chi nhánh/VPDD hoặc cam kết không sử dụng và ký kết hợp đồng lao động
 • Xác nhận về việc đã đóng tài khoản tại ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản tại ngân hàng củaChi nhánh/VPDD;

Trình tự, thủ tục giải thể đơn vị kinh doanh

Bước 1. Tư vấn giải thể Đơn vị kinh doanh

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể Đơn vị kinh doanh;

– Tư vấn xử lý hàng tồn kho, xử lý tài sản, các khoản nợ phải trả (nếu có);

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ giải thể Đơn vị kinh doanh

– Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể Đơn vị kinh doanh;

Bước 3.Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế (nếu có)

– Kiểm tra, soát xét báo cáo quyết toán thuế;

– Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

– Nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế;

– Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế:

– Nhận kết quả khóa mã số thuế của công ty giải thể từ cơ quan thuế;

Bước 4.Trả dấu cho Cơ quan Công an (nếu có)

– Trả dấu của đơn vị kinh doanh tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu;

Bước 5. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về giải thể Đơn vị kinh doanh

– Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

– Kiểm tra, theo dõi tiến trình giải thể Đơn vị kinh doanh; kịp thời thông báo cho khách hàng

Tham khảo: Thủ tục giải thể Công ty TNHH

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.