Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một dạng văn bản pháp quy đảm nhận vai trò “giấy khai sinh” – ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp.

Luật Sio Co., Ltd xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (Phụ lục IV – 4) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin pháp lý liên quan khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 083.389.8088 để được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Trân trọng!

xem thêm : cách đặt tên cho công ty

                                               Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Phụ lục IV-4

Đặt ảnh đại diện

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: ……………..

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

  1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

………………………………………………………………………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính:

……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………. Fax: ………………………………………..

Email: ……………………………………………………….. Website: ………………………………….

  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):……………………………………………………………………………………….

Mệnh giá cổ phần: …………………………………………………………………..

Tổng số cổ phần: ……………………………………………………………………

  1. Người đại diện theo pháp luật của công ty[80]

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………… Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………… /………. /…………. Dân tộc: ………….. Quốc tịch: ……………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………………….. /…………………. /…………………. Nơi cấp: ……………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)