Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp nào?

Sa thải là hình thức kỷ luật nặng nhất mà người sử dụng lao động được áp dụng đối với người lao động. Hệ quả của hình thức sa thải là người lao động bị chấm dứt hợp đồng, gây ảnh hưởng đến công việc, tiền lương và cuộc sống của người lao động. Do đó, pháp luật quy định khá chặt chẽ về các trường hợp được phép áp dụng sa thải.

Được áp dụng sa thải trong các trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động, Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

– Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

– Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

– Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

– Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Best Practices for How to Lay Off Employees | Inc.com

Có được áp dụng hình thức sa thải đối với các trường hợp khác Điều 125 Bộ luật lao động không?

Vì sa thải là hình thức kỉ luật nặng nhất nên để bảo vệ người lao động, hạn chế trường hợp người sử dụng lao động tùy tiện sa thải nên pháp luật chỉ cho phép người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải trong các trường hợp quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động. Do đó, người sử dụng lao động sa thải dựa trên các trường hợp khác tại Điều 125 là trái pháp luật, người lao động có thể khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp quận/huyện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.