HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên được quy định như thế nào? Luật Sio Co., Ltd xin được trả lời câu hỏi này như sau. 

hình thức tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên
                                                          Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Khoản 1, 2 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ về hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên.

“Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật này. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại qua phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.”

Khi có những thắc mắc liên quan đến tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên hãy liên hệ với Luật Sio Co., Ltd để chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn quý khách hàng chi tiết hơn.

Khuyến nghị của CÔNG TY TNHH SIO LAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.
Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.
Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc