Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đầy đủ nhất

 

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp. Đã soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho nhiều đối tác khách hàng. Luật Sio Co., Ltd xin cung cấp đầy đủ nhất các mẫu hồ sơ cần thiết, giúp khách hàng không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu thông tin

      Tổng hợp đầy đủ các biểu hồ sơ cần thiết khi thay đổi đăng ký kinh doanh

 1. Hồ sơ thay đổi trụ sở chính
  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
  • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Mẫu Thông báo về việc đổi tên doanh nghiệp quy định tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

– Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

xem thêm : tư vấn pháp luật hình sự SioLaw

 1. Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật
  • Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
  • Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
  • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.
 2. Hồ sơ thay đổi thành viên/ cổ đông
 • Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên/cổ đông mới.
 • Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.
 1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ
  • Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.
 2. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Các giấy tờ liên quan đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Để biết thêm các thông tin liên quan, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, Luật Sio Co., Ltd sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng khách hàng.