Hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH

Hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH

Với nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp. Luật Sio Co., Ltd xin được hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật, tránh mất nhiều thời gian đi lại khi thực hiện trình tự thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Một bộ hồ sơ đầy đủ, đảm bảo yếu tố pháp lý chính là tiền đề quan trong để khách hàng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH. Bộ hồ sơ phải đầy đủ các nội dung sau:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu);

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

d) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Gửi thông báo thay đổi người đại diện đến cơ quan chức năng là điều kiện bắt buộc để khách hàng thực hiện các bước thay đổi người đại diện công ty. Để giúp khách hàng thực hiện thông báo đảm bảo theo đúng quy định Luật Sio  xin được cung cấp nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH như sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị làngười đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Luật Sio cam kết tư vấn đầy đủ hồ sơ pháp lý. Tư vấn miễn phí các quy trình kê khai thuế khoán và các quy trình liên quan đến các dịch liên quan.

Để nhận được sự tư vấn miễn phí, nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 083.389.8088. Đăng ký dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể ngay hôm nay để nhận ưu đãi mới nhất từ chúng tôi.