Hồ sơ thay đổi tên công ty

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Tên công ty là một trong những nội dung quan trọng, nó chính là bộ mặt thương hiệu của công ty. Vì vậy chủ sở hữu doanh nghiệp luôn muốn đặt tên công ty dễ nhớ, dễ đọc, tạo nên thương hiệu của công ty cũng như phù hợp ngành, nghề kinh doanh, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, do có những sự thay đổi về chủ sở công ty cũng như thay đổi ngành, nghề, chiến lược kinh doanh nên doanh nghiệp có nhu cầu được đổi tên. Luật Sio xin lưu ý với quý khách hàng một số nội dung liên quan đến thủ tục đổi tên công ty như sau:

Chuẩn bị Hồ sơ thay đổi tên công ty thật đầy đủ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH, có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).

3. Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên về việc thay đổi tên công ty có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp, chữ ký của các cổ đông/thành viên công ty. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).

4. Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm:

Loại hình doanh nghiệp:

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”;

+ Đối với công ty cổ phần: được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”;

+ Đối với công ty hợp danh: được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

Tên riêng:

+ Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

+ Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

+ Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty cần tiến hành tra cứu tên trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để tránh trường hợp trùng tên, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt của doanh nghiệp với những doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

Để được tư vấn kỹ hơn về thủ tục thay đổi tên công ty, hãy liên hệ với Tư vấn Luật Sio theo số Hotline 083.389.8088  để được hỗ trợ miễn phí (24/7)