Khi nào người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Trong thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều trường hợp người sử dụng lao động tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, gây ảnh đến quyền lợi của người lao động. Do đó, để tự bảo vệ mình, người lao động cần nắm rõ những trường hợp nào thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các trường hợp bao gồm:

  1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
  2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.
  3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.