KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CÓ PHẢI THAY ĐỔI MÃ SỐ THUẾ KHÔNG?

Khi Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế không?

Doanh nghiệp khi tiến hành thay đổi tên công ty cần tiến hành những thủ tục gì? Khi thay đổi tên công ty có phải thay đổi mã số thuế không? Đây là một trong những câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp đã gửi đến Tư vấn Luật Sio. Đối với câu hỏi này, Luật Sio Co., Ltd xin được trả lời như sau:

 Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

          Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty:

Để đảm bảo tính pháp lý, khi muốn tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp thì bắt buộc phải gửi thông báo đến phòng Đăng ký kinh doanh. Đây là một trong những bước vô cũng quan trọng. chính vì vậy nội dung thông báo cũng cần chuẩn theo mẫu gồm :

  • Tên hiện tại của doanh nghiệp,
  • Mã số doanh nghiệp,
  • Mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
  • Tên dự kiến thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

xem thêm : lưu ý đặc biệt khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

      Thay đổi tên công ty cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế như thế nào?

Theo Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì sau khi đăng ký thay đổi tên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thông tin.

Bộ hồ sơ bổ sung với cơ quan thuế gồm:

  • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST(ban hành kèm theo thoogn tư 80/2012/TT-BTC) ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới.

Kết quả doanh nghiệp nhận được gồm:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của cơ sở kinh doanh và thụ lý hồ sơ, cơ quan thuế sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

Khi doanh nghiệp của bạn sử dụng dịch vụ thay đổi tên tại Luật Sio Co., Ltd chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành công việc và trao trả kết quả đúng thời hạn thỏa thuận. Đồng thời quý doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ văn bản pháp luật có liên quan khi có yêu cầu. Hotline: 0973826 929 luôn sẵn sang phục vụ khách hàng.

 

Trân trọng!