Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào?

Điều 137 Bộ luật lao động quy định:

Điều 137. Bảo vệ thai sản

  1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.”

Như vậy, bộ luật lao động quy định 3 trường hợp người lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa:

– Lao động nữ từ tháng thứ 07

– Lao động từ tháng thứ 06 có công việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

– Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ trường hợp người lao động đồng ý.

Như vậy, bộ luật lao động 2019 đã nới lỏng hơn khi cho phép lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi được phép làm việc theo mong muốn. Đây là quy định nới lỏng hơn so với bộ luật lao động 2012, là quy định phù hợp cũng như hợp lí với thực tiễn.