Nội dung dịch vụ giải thể Công ty của Luật Sio Co., Ltd

Giải thể công ty

Khi sử dung dịch vụ giải thể công ty tại Luật Sio Co., Ltd bạn sẽ được thực hiện đầy đủ quy trình từ: Tư vấn giải thể công ty, soạn thảo hồ sơ giải thể công ty. Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế, trả dấu, đăng thông báo quyết định giải thể công ty và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về giải thể công ty.

                                  Công ty TNHH SIOLAW – Tổng đài tư vấn 0833898088

Tư vấn giải thể công ty

 • Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty;
 • Tư vấn xử lý hàng tồn kho, xử lý tài sản, các khoản nợ phải trả;

Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty

 • Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty

Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

 • Kiểm tra, soát xét báo cáo quyết toán thuế;
 • Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế;
 • Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế:
 • Nhận kết quả khóa mã số thuế của công ty giải thể từ cơ quan thuế;

Trả dấu, đăng thông báo Quyết định giải thể công ty

 • Trả dấu của công ty giải thể tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu;
 • Thực hiện đăng thông báo quyết định giải thể công ty

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về giải thể công ty

 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình giải thể công ty; kịp thời thông báo cho khách hàng.

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại. Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.