Quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty 2022

Quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty 2022

          Công ty tư vấn Luật Sio với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt tình tâm huyết cam kết mang tới khách hàng gói dịch vụ Đăng ký thay đổi thành viên công ty chất lượng nhất: Đảm bảo pháp lý – thủ tục nhanh gọn chính xác – tiết kiệm thời gian tiền bạc. Đối với những quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty năm 2022, Luật Sio Co., Ltd  xin được tư vấn như sau:

  1. Những trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi thành viên:

Không thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông không phải là cổ đông sáng lập công ty cổ phần; việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần được đăng ký tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty; việc đăng ký do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở chứng từ xác nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc mua cổ phần mới phát hành của công ty.

Cổ đông là tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam chỉ được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông và trở thành cổ đông của công ty, nếu tổng số cổ phần của các cổ đông nước ngoài chưa vượt  quá 30% tổng số cổ phần được quyền phát hành của công ty.

  1. 2. Việc đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện như sau:
  2. a) Đối với trường hợp thay đổi do công ty tiếp nhận thêm thành viên mới, công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đã đăng ký. Thông báo phải có nội dung chủ yếu sau đây

– Tên công ty;

– Số đăng ký kinh doanh;

xem thêm: phải làm gì khi mất con dấu

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Tên, trụ sở chính (đối với thành viên là tổ chức), họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với thành viên là cá nhân), quốc tịch, giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;

– Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới;

– Vốn điều lệ của công ty sau đăng ký tiếp nhận thêm thành viên mới;

– Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thêm thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty; đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của người đó.

Khi nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo. Trường hợp thành viên mới là tổ chức nước ngoài hoặc cá nhân người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì việc đăng ký thay đổi thành viên chỉ thực hiện khi phần góp vốn của các cổ đông nước ngoài chưa vượt quá 30% vốn điều lệ của công ty.

                                                       Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

  1. b) Đối với trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần góp vốn, công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung sau:

– Tên công ty;

– Số đăng ký kinh doanh;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Tên, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với cá nhân), quốc tịch, phần vốn góp của thành viên chuyển nhượng;

– Tên, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với cá nhân), quốc tịch của người nhận chuyển nhượng và phần vốn góp tương ứng vào công ty sau chuyển nhượng;

– Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

– Họ tên, chữ ký, số chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của công ty, của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng, có xác nhận của công ty. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận thông báo, trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo; nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, thì việc đăng ký thay đổi thành viên được thực hiện, khi phần góp vốn của các cổ đông nước ngoài chưa vượt quá 30 % vốn điều lệ của công ty.

  1. c) Đối với thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi thông báo thay đổi thành viên đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên công ty;

– Số đăng ký kinh doanh;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế;

– Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có), quốc tịch, phần vốn góp của từng người nhận thừa kế;

– Thời điểm thừa kế;

– Họ tên, chữ ký, số chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có bản sao các giấy tờ chứng thực việc thừa kế. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi nhận thông báo, trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn bảy ngày, kể từ khi nhận được thông báo.

Khi quý khách hàng có nhu cầu về đăng ký thay đổi thành viên công ty, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ miễn phí. Luật Sio Co., Ltd cam kết mang đến những dịch vụ chất lương – uy tín – hợp lý tới khách hàng.

 

Trân trọng!