Bộ luật lao động quy định những hình thức xử lý kỷ luật lao động nào?

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người […]

Xem thêm

Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp nào?

Sa thải là hình thức kỷ luật nặng nhất mà người sử dụng lao động được áp dụng đối với người lao động. Hệ quả […]

Xem thêm

Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động: – Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày […]

Xem thêm