Thời gian làm việc được quy định như thế nào?

Thời giờ làm việc là một mục được quy định tại Chương VII Bộ luật lao động. Theo đó, Bộ luật lao động quy định […]

Xem thêm

Thu nhập từ làm thêm giờ có phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thu nhập từ làm thêm giờ có được coi là tiền lương chịu thuế? Theo quy định của pháp luật, thu nhập từ làm thêm […]

Xem thêm