Lựa chọn ngành nghề hộ kinh doanh

Lựa chọn ngành nghề Hộ kinh doanh

Chủ hộ cần ghi ngành nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật. […]

Xem thêm