Người lao động làm việc 12 tháng tại một doanh nghiệp trong điều kiện bình thường thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày?

Khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động quy định: “1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao […]

Xem thêm