Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, người lao động nữ nghỉ thêm được tính như thế nào?

Căn cứ theo điều 134 Bộ luật lao động 2019: “Điều 139. Nghỉ thai sản Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau […]

Xem thêm