Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động: – Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày […]

Xem thêm