Nhận xét 3

Gia đình tôi có tranh chấp mảnh đất do bố mẹ đã mất để lạ, tôi có đến nhờ luật sư tư vấn và ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án. Dù đến nay vẫn chưa có một bản án chính thức nhưng Luật sư đã tư vấn và giúp tôi rất nhiều trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho tôi