Thành lập công ty cổ phần cần biết những gì?

Thành lập công ty cổ phần cần biết những gì?

Trước khi thành lập công ty cổ phần, bạn sẽ cần biết rất nhiều thủ tục, trình tự liên quan. Để sau này tránh được những khó khăn liên quan đến các thủ tục thành lập công ty Luật Sio  sẽ cung cấp những thông tin cơ bản cần biết về thành lập công ty cổ phần như sau:

                                                                  Công ty TNHH SIOLAW – Tổng đài tư vấn 0833898088

1. Về những điều kiện khi thành lập công ty cổ phần

– Thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

– Cổ đông chỉ cần cung cấp chứng minh thư nhân dân nhân hoặc hộ chiếu công chứng để thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Điều kiện chung khi thành lập công ty cổ phần

– Điều kiện về tên công ty cổ phần: tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia. Về vấn đề tên khi thành lập công ty cổ phần luật sư tư vấn sẽ tra cứu sơ bộ, sau đó trên cơ sở tra cứu sẽ đưa ra các giải pháp cho khách hàng.

Điều kiện về trụ sở: khi thành lập công ty cổ phần phải có trụ sở giao dịch. Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể.

– Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: khi thành lập công ty cổ phần, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, luật sư sẽ tư vấn các điều kiện cụ thể về từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện về vốn điều lệ: Về cơ bản Luật doanh nghiệp không có quy đinh về mức vốn tối thiểu và tối đa khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý khi muốn kinh doanh các ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định. Vì doanh nghiệp chỉ được pháp kinh doanh những ngành nghề đó khi đảm bảo các điều kiện về vốn.

– Điều kiện về chủ thể thành lập và quản lý doanh nghiệp: Các chủ thể khi tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp phải đảm bảo không thuộc các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp được quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp.

Xem chi tiết: Điều kiện để thành lập công ty cổ phần

2. Hiểu rõ về ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm:

– Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

– Số lượng cổ đông trong công ty không bị giới hạn tối đa;

– Được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn.

– Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

– Sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng vốn hoặc sau 03 năm hoạt động, việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

Nhược điểm:

– Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

– Việc giảm vốn trong công ty cổ phần tương đối phức tạp;

– Sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng vốn, cổ đông mua cổ phần của công ty sẽ không có tên trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp mà chỉ được ghi nhận tại hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp.

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.