Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

         Với nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc các vấn đề khác liên quan, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như: Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi tên công ty, thay đổi giám đốc, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi dấu công ty..vv.Tư vấn Luật Sio cung cấp dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh cho khách hàng với những bước sau:

Bước 1: Xác định nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh:

Trong Giấy phép đăng ký kinh doanh có nhiều nội dung, do đó, khách hàng cần xác định nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trong năm 2017 thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm có những nội dung như sau:

*Thủ tục thay đổi tên công ty

*Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

*Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

*Thủ tục tăng vốn / giảm vốn điều lệ công ty

*Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH

*Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

*Đăng ký thay đổi cổ đông công ty cổ phần

*Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

Lưu ý: Khách hàng có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong một lần thay đổi Đăng ký kinh doanh

                                            Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Bước 2: Tiếp nhận và tư vấn và soạn thảo hồ sơ

Các chuyên viên của tư vấn Luật Sio sẽ tiếp nhận thông tin yêu cầu cần thay đổi của khách hàng như ( Cần đổi tên công ty?, cần thay đổi trụ sở?, cần thay đổi người đại diện?…) Luật Sio sẽ tư vấn đầy đủ tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới thủ tục thay đổi trên đăng ký kinh doanh và phương hướng giải quyết, hướng dẫn khách hàng về các điều kiện và thủ tục liên quan.

Về phía khách hàng tùy theo từng nội dung thay đổi từ phía khách hàng cần cung cấp những thông tin và giấy tờ cụ thể khác nhau. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp bao gồm:

  1. Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung khi thay đổi đăng ký kinh doanh
    2.      Bản gốc đăng ký kinh doanh (Tùy trường hợp vì theo luật doanh nghiệp mới 2014 thì sau khi thay đổi nội dung thông tin sẽ được đăng trên cổng thông tin DN mà không thay đổi GP mới)
  2. Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty)
  3. Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)
    5.      Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định như hoạt động xuất khẩu lao động, tài chính ngân hàng, đa cấp..)
  4. Biên bản chốt thuế tại cơ quan thuế cũ nếu thực hiện thay đổi trụ sở công ty khác đơn vị quản lý thuế (Thủ tục này Luật Sio có thể thực hiện thay quý khách hàng tùy thuộc yêu cầu )

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin và giấy tờ khách hàng cung cấp Luật Sio tiến hành soạn thảo hoàn thiện  hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh trước khi nộp lên sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận – trả kết quả:

Luật Sio đại diện khách hàng tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp

Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh

Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan công an có thẩm quyền (nếu có)

Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu doanh nghiệp (nếu có)

Tiến hành đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện những nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (Theo quy định mới luật doanh nghiệp năm 2014)

 

           Lưu ý: Doanh nghiệp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh hiện nay khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ cần làm thêm 1 bước đó là đăng ký nộp hồ sơ qua mạng, bao gồm:

– Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

– Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng thông qua cổng thông tin điện tử quốc gia (Điểm mới)
– Bước 3 : Sau khi có thông báo nộp online hợp lệ sẽ mang bản gốc đến để nộp tại phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả (Bước này thực hiện như cũ )