Thay đổi tên công ty có phải ký lại hợp đồng?

Thay đổi tên công ty có phải ký lại hợp đồng?

Khi công ty của bạn thay đổi tên, có phải ký lại hợp đồng không? phải làm thủ tục gì với đối tác đã ký hợp đồng với bạn trước khi chưa thay đổi (thông báo hay phụ lục thay đổi hợp đồng v.v…), và được quy định bởi văn bản pháp luật nào? Luật Sio Co., Ltd sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc này.

Quy định của pháp luật khi thay đổi tên công ty

Theo Khoản 6, Điều 8, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về nghĩa vụ doanh nghiệp có nghĩa vụ:

“Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, Doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập khi doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp.

Điều 33, Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;

                                             Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

  1. b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2.Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

  1. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.”

Căn cứ vào quy định trên thì Doanh nghiệp khi thay đổi tên doanh nghiệp (một nội dung đăng ký doanh nghiệp) thì sự thay đổi này phải được thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mà pháp luật quy định mà không quy định nghĩa vụ thông báo trực tiếp đối với bên đối tác đã ký hợp đồng với doanh nghiệp trước khi đổi tên.

Rõ ràng, việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thuận lợi trong hoạt động công ty và để các bên làm ăn lâu dài và ổn định thì việc thông báo cho các bên là cần thiết.

Vậy thay đổi tên của công ty có phải ký lại hợp đồng?

Việc thay tên công ty không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Các quyền, nghĩa vụ của công ty với hợp đồng không thay đổi, mã số thuế công ty cũng không thay đổi do vậy sẽ không phải ký lại hợp đồng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo tới các cơ quan, đối tác như ngân hàng, các công ty đang có hợp đồng, công nợ với công ty mình để đối tác điều chỉnh lại thông tin trong việc chuyển khoản, xuất hóa đơn cho doanh nghiệp.

xem thêm: lưu ý đặc biệt khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ phải thực hiện thủ tục khắc dấu công ty và thông báo thay đổi mẫu hóa đơn công ty. Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau:

Doanh nghiệp khi đổi tên phải thông báo tới Phòng ĐKKD trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm quyết định thay đổi, hồ sơ thay đổi tên công ty sẽ bao gồm các tài liệu sau

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu II – 1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
  2. Biên bản và quyết định của công ty về việc đổi tên doanh nghiệp.

Thời điểm hoàn thành việc đổi tên công ty là ngày cấp ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Sau thời điểm này các hóa đơn đầu vào doanh nghiệp cần yêu cầu đối tác xuất theo thông tin mới.

Luật Sio Co., Ltd nhận dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói trong việc thay đổi tên công ty, dịch vụ đảm bảo loại dấu công ty khắc mới loại đẹp đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục về thuế sau khi hoàn thành công việc.

 

Trân trọng!