Thay Đổi Tên Công Ty

thay đổi tên công ty

Tên công ty là một trong những yếu tố quan trọng của công ty. Chủ sở hữu luôn muốn đặt tên công ty dễ nhớ, dễ đọc nhất, tạo nên thương hiệu của công ty cũng như phù hợp ngành nghề kinh doanh, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của công ty. Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên để phục vụ cho việc kinh doanh của mình cần nắm rõ về hồ sơ và thủ tục để phù hợp với quy định của pháp luật.

thay đổi tên công ty
                                                   Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Đặt tên công ty

Quy định về thay đổi tên công ty bao gồm cả quy định về việc đặt tên công ty. Vậy quy định này như thế nào?

Tên tiếng Việt của công ty bao gồm 2 thành phần: Loại hình công ty và phần tên riêng.

Loại hình công ty

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, tên công ty phải bắt đầu bằng “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”
 • Đối với công ty cổ phần: tên công ty có chứa cụm từ “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”;
 • Đối với công ty hợp danh: đối với công ty hợp danh tên công ty có cụm từ “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”; đối với doanh nghiệp tư nhân được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN”

Tên riêng

 • Tên riêng của công ty được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Ngoài ra, Quy định về thay đổi tên công ty đó là tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu, các ấn phẩm do công ty phát hành
 • Doanh nghiệp cần tiến hành tra cứu tên trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để tên công ty được chọn không bị trùng tên, với những công ty đã đăng ký trước đó,  sau đó nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội:

Những cách thay đổi tên công ty

 • Thay đổi tên công ty bằng tiếng việt
 • Thay đổi tên công ty bằng tiếng anh
 • Thay đổi tên viết tắt của công ty

Xem thêm về: Cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi tên công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 TV, có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).
 3. Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/ về việc thay đổi tên công ty có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp, chữ ký của các thành viên tham gia họp. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).
 4. Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 5. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính công ty.

Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có) trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.