Thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần khác tỉnh, thành

Thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần khác tỉnh, thành

Có thể nói, việc thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần khác tỉnh, thành không chỉ đơn giản là một trong những hình thức thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà nó còn là một yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, ở bài viết này Luật Sio Co., Ltd sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về việc thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần như sau:

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần sang khác Tỉnh/thành phố khác bao gồm:

– Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần (bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

– Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty cổ phần sang Tỉnh/thành phố khác.

– Các giấy tờ khác: bản chứng thực đăng kí kinh doanh, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ, văn bản xác nhận của cơ quan thuế đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước…

(Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu hồ sơ cụ thể và đấy đủ nhất)

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần sang Tỉnh/ thành phố khác?

Quý khách gửi thông báo, hồ sơ thay đổi trụ sở công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty của quý khách.

Các hồ sơ đối với cơ quan Thuế cần chuẩn bị khi thay đổi trụ sở công ty cổ phần sang Tỉnh/thành phố khác?

Tại cơ quan thuế nơi công ty của quý khách chuyển đi, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty. (thông báo gồm: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến…)

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế(bản gốc).

– Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của công ty quý khách (theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012).

Tại cơ quan thuế nơi công ty quý khách chuyển đến, quý khách cần thực hiện đăng kí thuế với cơ quan thuế nơi chuyển đến, hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế được cấp trước đó)

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIO LAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.