Theo quy định của Bộ Luật lao động thì thời gian thử việc đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao được quy định như thế nào?

Thử việc là khoảng thời gian mà người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận thực hiện công việc trước khi tiến đến kí kết hợp đồng lao động. Đây là khoảng thời gian để người sử dụng lao động đánh giá năng lực, khả năng của người lao động có phù hợp với yêu cầu của công việc hay không.

Để tránh trường hợp người sử dụng lao động lợi dụng thời gian thử việc để “chèn ép” người lao động, pháp luật lao động có quy định thời gian thử việc tối đa đối với từng trường hợp cụ thể tại Điều 25 Bộ luật lao động:

“Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

  1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
  2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
  4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Như vậy, đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ cao đẳng trở lên thì thì thời gian thử việc không được quá 60 ngày.