Đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng? Cách đặt tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng cần chuẩn bị trước khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp. Tìm ra được […]

Xem thêm

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là gì?

Khái niệm về tổ chức đại diện người sử dụng lao động Theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Bộ luật lao động năm […]

Xem thêm

PHÂN BIỆT TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Xem thêm: Đề nghị tuyên phạt […]

Xem thêm

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo những trường hợp sau đây: 1. Báo trước cho người sử […]

Xem thêm

Tổng số giờ làm thêm được quy định như thế nào?

Quy định pháp luật về số giờ làm thêm Điều 107 Bộ luật lao động; điều 60, điều 61 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định rõ […]

Xem thêm

Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp nào?

Điều 115 Bộ luật lao động có quy định rõ: “1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải […]

Xem thêm

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2022

Năm 2022, Chính phủ Việt Nam tiếp tục có các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua […]

Xem thêm

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vì sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vì sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Thuế là một khoản thu bắt buộc vào ngân […]

Xem thêm

Tra cứu Ngành nghề kinh doanh tại đâu?

Ngành nghề kinh doanh là một trong những thông tin bắt buộc phải có trong nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và […]

Xem thêm

Đối tượng nào được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, một số đối tượng đặc biệt sẽ không được thành lập doanh nghiệp bởi một số lý […]

Xem thêm