THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY Ở NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài

         Bạn có thể thành lập công ty ở nước ngoài với cùng mục đích như ở Việt Nam. Đơn giản là công ty đó được sử dụng để điều hành việc kinh doanh tại một nước khác, hoặc tách riêng ngành kinh doanh chính tại Việt Nam với mảng ở nước ngoài. Nó cũng có thể làm lợi cho cả những người bình thường, như giúp giữ tài sản ở nước khác.

Theo Luật đầu tư năm 2014, hoạt động đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty đã được quy định khá rõ ràng. Trong bài viết này, Tư Vấn Luật Sio sẽ tư vấn cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

           Thủ tục tại Việt Nam

 Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

          Để thực hiện thành lập công ty tại nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam thông qua thủ tục đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định 83/2015/NĐ – CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

        * Cơ quan giải quyết thủ tục đầu tư ra nước ngoài:

– Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

+ Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

– Trừ các trường hợp trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

+ Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

– Những dự án không thuộc những trường hợp trên thì sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và cấp phép.

         * Cơ quan quản lý về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

         * Chuẩn bị tài liệu thành lập công ty tại nước ngoài: Để thực hiện thành lập công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại tài liệu sau:

xem thêm: điểm mới về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

– Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là công ty, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Biên bản hợp và quyết định về việc thành lập công ty ở nước ngoài.

Các tài liệu này cần được dịch công chứng sang ngôn ngữ phù hợp với thủ tục đầu tư tại nước ngoài, thông thường là tiếng Anh. Sau đó cần được chứng nhận lãnh sự.

          Đối với Thủ tục thành lập công ty tại nước ngoài

      Tùy thuộc vào pháp luật của mỗi quốc gia, thủ tục sẽ có sự khác biệt, Vì vậy để biết rõ hơn về thủ tục thành lập công ty tại một nước cụ thể, Các doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Tư vấn Luật Sio theo số văn phòng: (024) 395 33666 (Giờ hành chính) hoặc Hotline: 083.389.8088 (Hỗ trợ 24/7) để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng!