THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY KHÁC QUẬN HUYỆN

Khi tiến hành chuyển sang địa chỉ kinh doanh mới, các công ty cần phải tiến hành thay đổi những thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh và cả thủ tục với cơ quan thuế. Luật Sio Co., Ltd xin hướng dẫn các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận như sau:

thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận huyện
                                            Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh

Đối với Công ty TNHH 1 thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của hội đồng thành viên
 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Đối với Công ty Cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

2.Thủ tục với cơ quan thuế

Sau khi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh mới phải nộp mẫu thông báo chuyển địa chỉ tại Chi cục thuế quản lý cũ, đồng thời phải báo cáo thủ tục thuế theo quý tại thời điểm chuyển đi.

 • Đối với trường hợp doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn nếu không có nhu cầu sử dụng hóa đơn hiện tại thì làm thông báo hủy hóa đơn và gửi cho Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng hóa đơn hiện tại thì làm 01 con dấu khắc địa chỉ mới sau đó đóng lên hóa đơn để tiếp tục lưu hành.

Nếu bạn chưa hiểu rõ những thủ tục pháp lý cần thiết hoặc không có nhiều thời gian và chi phí đi lại để hoàn tất những thủ tục trên hãy gọi cho Luật Sio Co., Ltd chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với chi phí hợp lý nhất.