Thủ tục thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Bạn chưa biết về quy định pháp luật cũng như những thủ tục cần thiết khi thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên. Trước khi khách hàng quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty, Luật Sio Co., Ltd  xin cung cấp đầy đủ nội dung thông tin liên quan để các doanh nghiệp tham khảo.

                                                     Công ty TNHH SIOLAW – Tổng đài tư vấn 0833898088

Quy định mới về việc thay đổi người đại diện theo luật doanh nghiệp

Trong  Điều 31 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều 28 Luật Doanh nghiệp quy định: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

“Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thuộc tường hợp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi  người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (trường hợp Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

  • Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  • Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết
  • Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

  • Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Xem thêm về: Những quy định về thay đổi người đại diện công ty TNHH 1  thành viên 

Khuyến nghị của Công ty TNHH SIOLAW

Bài viết trong lĩnh vực trên được chuyên gia của Công ty TNHH SIOLAW thực hiện không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có tham khảo kiến thức từ những nguồn tin cậy khác nhau và mang quan điểm của cá nhân tác giả.

Vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SIOLAW qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0833898088 để được giải đáp mọi thắc mắc.