THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH

Với Thủ tục thay đổi tên Công ty TNHH,  Công ty tư vấn Luật Sio là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty; tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty TNHH. Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn chúng tôi xin được hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thay đổi tên công ty TNHH như sau:

thủ tục thay đổi tên công ty tnhh
                                             Công ty TNHH SIOLAW- Tổng đài tư vấn 0833898088

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty TNHH 1 thành viên chuẩn bị Thông báo với các nội dung thông báo Theo mẫu tại Phụ lục II-1, thông tư 20/2015/TT – BKHĐT gồm các nội dung chính:

  • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên dự kiến thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Kèm theo Thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty)

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

  • Gửi hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (gửi 1 bộ hồ sơ)
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ
  • Nộp lệ phí: 200.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ (theo thông tư 215/2016/TT – BTC).

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 luật doanh nghiệp 2014. Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu mới và Thông báo sử dụng mẫu dấu công ty trên cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

    Hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với Tư vấn Luật Sio qua hotline: 083.389.8088.