Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là gì?

Khái niệm về tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2019, Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có vai trò quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động ra đời trong hoàn cảnh khi mà các tổ chức công đoàn được mở rộng rộng rãi ở mọi nơi. Đây được xem như là hệ quả tất yếu để đoàn kết người sử dụng lao động để kiềm chế, ổn định lại mức lương của người lao động.

Chức năng của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

– Bảo vệ doanh nghiệp và hình ảnh của doanh nghiệp.

– Đại diện cho doanh nghiệp trong quan hệ lao động.

– Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ các thành viên của tổ chức.

Các tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại Việt Nam 

Hiện nay, pháp luật lao động quy định tổ chức đại diện người sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA). Ngoài ra pháp luật còn cho phép các tổ chức khác được thành lập với mục đích bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động như Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME) cùng khoảng hơn 200 tổ chức khác (Khoản 4 Điều 7 BLLĐ năm 2019)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đây là tổ chức phi chính phủ, đóng vai trò quan trọng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp (tư nhân, nhà nước và các công ty nước ngoài) và là thành viên của Tổ chức Quốc tế của Người sử dụng Lao động (IOE).

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA)

Đây là tổ chức kinh tế – xã hội cấp quốc gia, có tư cách pháp nhân độc lập. Thành viên của VCA là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trên khắp cả nước. VCA là tổ chức đại diện có mạng lưới tổ chức lớn nhất Việt Nam với cơ cấu bao gồm tổ chức trung ương và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tuy nhiên, mặc dù là tổ chức đại diện người sử dụng lao động lớn tại Việt Nam nhưng các tổ chức trên chưa bao giờ tham gia thương lượng tập thể để xác lập các điều kiện lao động thông qua thỏa ước tập thể. Mặt khác, các tổ chức được trao quyền tham gia vào các hoạt động tham vấn ba bên được tổ chức cấp quốc gia và có nhiều hoạt động tích cực đại diện cho biên giới Việt Nam