Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền?

Điều 191 Bộ luật lao động 2019 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền: “Điều 191. Thẩm […]

Xem thêm

Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được quy định tại Điều 195 Bộ luật lao động năm 2019. […]

Xem thêm

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Pháp luật hiện quy định có 2 loại tranh chấp lao động tập thể, bao gồm: – Tranh chấp lao động tập thể về quyền […]

Xem thêm

Đình công là gì?

Định nghĩa Đình công trong pháp luật lao động Bộ luật lao động 2019 giải thích đình công tại Điều 198: “Đình công là sự […]

Xem thêm

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là gì?

Khái niệm về tổ chức đại diện người sử dụng lao động Theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Bộ luật lao động năm […]

Xem thêm

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động có những quyền gì?

Trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động được tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ trong hợp […]

Xem thêm

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động có những nghĩa vụ nào?

Trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động được tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ trong hợp […]

Xem thêm

Mức tiền lương thử việc tối thiểu của người lao động là bao nhiêu?

Thử việc được coi là quan hệ tiền hợp đồng lao động. Đây là khoảng thời gian mà người lao động làm thử công việc […]

Xem thêm

Thời gian nghỉ thai sản được quy định như thế nào?

Nghỉ thai sản là khoảng thời gian mà lao động nữ, lao động nam có vợ sinh con được nghỉ theo quy định của pháp […]

Xem thêm

Theo quy định của Bộ Luật lao động thì thời gian thử việc đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao được quy định như thế nào?

Thử việc là khoảng thời gian mà người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận thực hiện công việc trước khi tiến […]

Xem thêm